Tjofselinas A-Kull 2019-03-24

Sire: Tjofselinas v Fochtello, Dam: Tjofselinas Q Nicole

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

Agoston

H
Asterix

H
Alfred

H
Annie

T

A/A

O/O

BPH

Astrid

TBPH

Alexia

T
Alizzia

T

B/

O/O


Ariel

T
Tjofselinas B-Kull 2019-04-11

Sire: Meadowpark High Class, Dam: Tjofselinas Marilyn Monroe

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

Uk Baronessa

T

C/A

O/O

BPH

Uk Blixtra

T

B/A

O/O

BPH

Uk Baron

HBPH

Uk Boss

H

C/B

O/O

BPH

Tjofselinas C-Kull 2019-04-27

Sire: Tjofselinas v Fochtello, Dam: Tjofselinas I Pandora

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

Chirac

H

A/A

0/0

Exporterad till England

Chivas

H

D/

O/O

BPH

Cornelius

H

A/A

0/0


Chanel

T

A/A

O/O


Chakira

T

A/A

0/0

BPH

Chanti

T

C/

0/0


Charisma

T

D/

0/0


Tjofselinas D-Kull 2019-06-29

Sire: Tjofselinas Uk Gary, Dam: Tjofselinas I Pralin

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

G-Boy Dumle

H

A/A

0/0

BPH

G-Boy Dajmen

H

C/

O/O

BPH

Tjofselinas E-Kull 2020-01-30

Sire: Tjofselinas Ch Xarek, Dam: Tjofselinas Quinny

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

X-Girl Eliza

T

A/A

0/0

BPH

Tjofselinas F-Kull 2020-03-09

Sire: Tjofselinas Uk Gary, Dam: Tjofselinas I Pralin

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

X-Girl Felizia

T

B/B

0/3

BPH

G-Girl Fanny

T

B/D

0/0


G-Girl Fröken

T

A/A

0/0

BPH

G-Girl Flinga

T

A/A

0/2


G-Girl Flicka

T

B/A

0/1

BPH

G-Boy Feankie Boy

H

B/A

0/0

BPH

G-Boy Farbror Melker

H

B/B

1/0

BPH

Tjofselinas G-Kull 2020-06-13

Sire: Tjofselinas Uk Gary, Dam: Tjofselinas Lydia

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

G-Girl Grevinnan

T

C/C

0/0

BPH

Tjofselinas H-Kull 2020-07-14

Sire: Tjofselinas Lacoste, Dam: Meadowpark Voulez Vouz

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

Hertiginnan

T

C/B

0/0

BPH

Tjofselinas I-Kull 2020-11-09

Sire: Tjofselinas Ch Xarek, Dam: Tjofselinas Uk Bernice

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

X-Boy Ikaros

H

X-Girl Iben

TBPH

X-Girl Iris

T
Tjofselinas J-Kull 2020-12-02

Sire: Tjofselinas Uk Gary, Dam: Tjofselinas Singha

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

X-Boy Jackson

H

A/A

0/0

G-Boy James

H

A/A

3/3

BPH

X-Girl Jane

T

A/A

0/0

BPH

X-Girl Josefina

T
X-Girl Jenna

T

A/A

0/0

BPH

X-Girl Jissa

T
Tjofselinas K-Kull 2021-04-20

Sire: Tjofselinas Uk Gary, Dam: Tjofselinas Marilyn Monroe

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

G-Boy Kenzo

H

Exporterad Estland

G-Boy Kevin

H

A/A

0/0


G-Boy Kazper

H


G-Boy Kaztor

H

A/A

0/0

BPH

G-Boy Karat

H


G-Boy Kaizer

H
G-Boy Kari

H

A/A

0/0


G-Girl Kelly

T

A/A

0/0


G-Girl Kenza

T
Tjofselinas L-Kull 2021-06-19

Sire: Tjofselinas Uk Gary, Dam: Tjofselinas Lydia

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

G-Girl Lykka

T

3/0

G-Girl Lowa

TBPH

G-Girl Lotta

T

B/B

0/0


G-Boy Lowe

H

A/A

0/0

BPH

G-Boy Leon

H

B/B

0/0

BPH

Tjofselinas M-Kull 2021-06-30

Sire: Tjofselinas Lacoste, Dam: Tjofselinas Uk Baronessa

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

Mirja

T

A/A

0/0

BPH

Maja

T

A/A

0/0

BPH

Mary

T

E/D

1/1


MR Junior

H

B/B

0/0


Mister

H

A/A

0/1


Mick

H
Måns

H

A/A

0/0


Tjofselinas N-Kull 2021-07-10

Sire: Tjofselinas Lacoste, Dam: Tjofselinas Uk Baronessa

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

Nora

T
Nikita

T
Nelson

H
Nalle

H

A/A

0/0


Nemo

H
Nocco

H
Nico

H
Norton

H

B/D

3/3


Tjofselinas O-Kull 2022-02-12

Sire: Tjofselinas G-Boy Dumle, Dam: Tjofselinas Singha

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

Orvar

H

A/A

0/2

BPH

Oscar

H


BPH

Tjofselinas P-Kull 2022-02-25

Sire: Tjofselinas Uk Gary, Dam: Tjofselinas Ch Xandra

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

G-Girl Polina

T

A/B

O/O

BPH

Tjofselinas Q-Kull 2022-04-13

Sire: Zandrina's Ixon, Dam: Tjofselinas Annie

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

Qlina

T

A/A

O/O

BPH

Qlara

T

A /A

0/0

BPH

Qajsa

T
Tjofselinas R-Kull 2022-08-27

Sire: Kronblommas Farfarello, Dam: Tjofselinas Ch Xandra

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

Ralph

H

A/A

0/0


Ruben

H

B/B

0/1


Rambo

H

A/A

0/3