R-Kull

Tjofselinas R-Kull

Födda: 2017-02-07

Tjofselinas S Gossink

Tjofselinas Z Dona Mencia

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

Bor

 

H

 

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

H

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

Tjofselinas Kennel