N-Kull

Tjofselinas N-Kull

Ridonhennet Quantus

Födda: 2015-11-23

Tjofselinas Blizza

Namn

H/T

HD

ED

Övrigt

Bor

Q Nicolaj

H

 

 

 

 

Q Nicole

T

 

 

 

Tjofselinas

Tjofselinas Kennel